©2023 Onno van Assema

Vergoedingen

In een aantal gevallen is het mogelijk om psychologische behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.

Via de ziektekostenverzekering: psychologische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u van uw huisarts of bedrijfsarts een verwijsbrief heeft waarin generalistische basis ggz geïndiceerd is. U dient hierbij wel rekening te houden met het verplichte eigen risico. Het eigen risico geldt over het totaal aan medische kosten dat u per jaar maakt. Op dit moment bedraagt de hoogte van het verplichte eigen risico €385,- per kalenderjaar.

Bij een lichte psychische klacht vergoedt de basisverzekering geen psychologische behandeling. U kunt hiervoor terecht bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ). Wenst u toch behandeling bij Psychologiepraktijk Onno van Assema dan dient u de kosten zelf te voldoen. In een aantal gevallen kunt u een de kosten of een gedeelte daarvan alsnog verhalen via uw aanvullende zorgverzekering. Raadpleegt u hiervoor eerst uw polis.

Een voorwaarde die een zorgverzekeraar aan een praktijk stelt is dat deze beschikt over een zogeheten AGB-code. De AGB-code van Onnoism is 94062231.

Via de Arbo-dienst van het bedrijf waar u werkt: Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts soms bereid om psychologische zorg geheel of gedeeltelijk te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Soms betaalt de werkgever ook uw eigen risico, soms zult u dit alsnog zelf moeten betalen. Informeert u hierover bij uw werkgever of bedrijfsarts.