©2023 Onno van Assema

Hoe werkt het

Meestal heeft u zich aangemeld nadat u door uw huisarts of bedrijfsarts bent verwezen. Nadat u zich heeft aangemeld vindt eerst een intakegesprek plaats, dat meestal 2 sessies in beslag neemt. Soms wordt u gevraagd om een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Op die manier kan de pycholoog een duidelijker beeld van uw klachten krijgen. Aan het einde van de intake maakt de psycholoog een keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • U heeft een lichte klacht die niet door de basisverzekering wordt vergoed:
  Deze zorg wordt alleen vergoed als u deze ontvangt via de praktijkondersteuner van uw huisarts (POH-GGZ). Gesprekken bij de POH-GGZ zijn gratis. Indien u desondanks uw klacht door Psychologiepraktijk Onno van Assema wilt laten behandelen dan dient u de kosten voor uw behandeling zelf te voldoen. In een flink aantal gevallen kunt u de kosten later alsnog bij uw zorgverzekering declareren via uw aanvullende verzekering. Raadpleeg vooraf dan vooral uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Indien u bent verwezen door uw werkgever of bedrijfsarts, dan vindt eerst overleg plaats met uw werkgever over de mogelijke vergoeding.
 • Uw klacht wordt door de basisverzekering vergoed:
  De psycholoog zal een inschatting maken van de te verwachten duur van het traject. Hierbij zal hij kiezen uit “Kort” (3-5 gesprekken, incl. intake), “Middel” (6-8 gesprekken, incl. intake) of “Intensief“ (9-12 gesprekken, incl. intake). Voor kosten die vanuit uw basisverzekering worden vergoed geldt voor iedere Nederlander een wettelijk verplicht eigen risico.
 • U heeft een meervoudige of een complexe psychologische klacht:
  Uw klacht zal niet binnen 12 sessies behandeld kunnen worden en/of het zal nodig zijn dat u multidisciplinair wordt behandeld. U zult daarom in overleg met uw huisarts doorverwezen naar de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ).
 • U wilt na de intake zelf niet starten met de voorgestelde behandeling (onvolledig behandeltraject):
  Het kan voorkomen dat u zelf de behandeling niet wil starten of voort wil zetten. In dat geval wordt door de psycholoog een “onvolledig behandeltraject” bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Voor alle tarieven kunt u hier terecht

Indien u een behandeltraject gaat doorlopen dan zal de psycholoog een behandelplan opstellen. Hierin staat het doel van de behandeling helder omschreven, evenals de te gebruiken therapeutische technieken of methoden. De lengte van een traject kan variëren van één enkel gesprek tot zo’n twaalf gesprekken. Gemiddeld duurt psychologische zorg ongeveer acht gesprekken.

Therapeutische technieken:

Hierbij kunt u denken aan: oplossingsgerichte gesprekstherapie (SFT), cognitieve gedragstherapie (CGT), cognitieve therapie (CT), acceptance and commitment therapy (ACT), Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), elementen uit de schematherapie of e-health.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen tussen een cliënt en een psycholoog is erg belangrijk. Een cliënt moet zich vrij kunnen uiten en de psycholoog is gehouden aan zijn beroepscode. De gespreksinhoud blijft dan ook een zaak tussen psycholoog en cliënt. Verder dient een cliënt altijd eerst toestemming te geven voordat informatie met derden mag worden gedeeld. Soms wordt de psychologische zorg betaald en uitgevoerd in opdracht van de werkgever. In dat geval wordt nooit medisch-inhoudelijke informatie gedeeld; dit is wettelijk niet toegestaan. Medisch-inhoudelijke informatie mag alleen met andere bij de patiënt betrokken hulpverleners worden gedeeld en dan slechts na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Wat het kost