©2023 Onno van Assema

Wat is Cenzo?

Psychologiepraktijk Onno van Assema is aangesloten bij Cenzo B.V. Op de Cenzo-website vindt u alle actuele informatie die nodig is om te beslissen of u bij Psychologiepraktijk Onno van Assema behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling.

Het gaat om informatie over onder meer wachttijden, behandelaren, bereikbaarheid, specialisaties, behandelmethoden, e-Health, samenwerking, kwaliteit, cliëntervaringen en informatie voor naasten. Via deze link kunt u de informatie raadplegen.

Cenzo is een kwaliteitsfranchiseorganisatie opgericht in 1994, waarbij zelfstandig gevestigde GZ-psychologen zijn aangesloten. Cenzo implementeert en optimaliseert samenwerkingen op basis van contractuele afspraken met werkgevers, verwijzers, verzekeraars en psychologen vanuit waar optimale zorg voor cliënten geboden wordt. De bij Cenzo aangesloten GZ-psychologen bieden allen psychologische behandeling in het kader van de Generalistische Basis GGZ.


Website Cenzo