©2023 Onno van Assema

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen tussen een cliënt en een coach/psycholoog is erg belangrijk. Een cliënt moet zich vrij kunnen uiten en de coach/psycholoog is gehouden aan zijn beroepscode. Soms wordt de coaching of de psychologische zorg betaald en uitgevoerd in opdracht van het bedrijf waar de cliënt werkzaam is. In dat geval worden alleen de reden en het doel van de coaching of de psychologische zorg met de opdrachtgever besproken, vastgelegd en geëvalueerd. De gespreksinhoud blijft een zaak tussen coach/psycholoog en cliënt. Verder dient een cliënt altijd eerst toestemming te geven voordat een verslag aan derden mag worden gestuurd.