©2023 Onno van Assema

Coaching & training: Hoe het werkt

Organisaties of bedrijven kunnen Onnoism inschakelen voor één of meerdere coachingstrajecten. Het kan hierbij gaan om individuele coaching of om teamcoaching. In dergelijke situaties is het gangbaar dat er eerst een kosteloos acquisitiegesprek plaatsvindt met de werkgever en dat er een contract wordt opgesteld en getekend.

Particulieren kunnen Onnoism rechtstreeks benaderen.

Aan het begin van ieder traject vindt een kennismakingsgesprek plaats met de persoon die gecoacht wil worden (al dan niet in aanwezigheid van diens leidinggevende). In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de vraag van de cliënt en het doel dat deze wil bereiken. Aan het einde van het gesprek kan de cliënt dan besluiten of men het coachingstraject wil aangaan. De lengte van een traject kan variëren van één enkele sessie tot zo’n tien bijeenkomsten. Gemiddeld beslaat coaching zo’n zes gesprekken.

Wat het kost