©2023 Onno van Assema

Hoe werkt Onno van Assema?

Meestal heeft u zich aangemeld nadat u door uw huisarts of bedrijfsarts bent verwezen. Eerst vindt een intake plaats, die meestal 2 sessies duurt. Hierin wordt aandacht besteed aan uw klachten en aan het doel dat u met de behandeling wilt bereiken. Soms wordt u gevraagd om een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Op die manier kan ik een duidelijker beeld van uw klachten krijgen. Aan het einde van de intake geef ik aan of uw klachten binnen de Generalistische Basis-GGZ behandeld kunnen worden en stel ik een behandelplan op. U beslist dan of u het traject wil aangaan. De lengte van een traject kan variëren van één enkel gesprek tot zo’n twaalf gesprekken. Gemiddeld duurt psychologische zorg ongeveer acht gesprekken.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen tussen een cliënt en een psycholoog is erg belangrijk. Een cliënt moet zich vrij kunnen uiten en de psycholoog is gehouden aan zijn beroepscode. De gespreksinhoud blijft dan ook een zaak tussen psycholoog en cliënt. Verder dient een cliënt altijd eerst toestemming te geven voordat informatie met derden mag worden gedeeld. Soms wordt de psychologische zorg betaald en uitgevoerd in opdracht van de werkgever. In dat geval wordt nooit medisch-inhoudelijke informatie gedeeld; dit is wettelijk niet toegestaan. Medisch-inhoudelijke informatie mag alleen met andere bij de patiënt betrokken hulpverleners worden gedeeld en dan slechts na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Psychologische zorg: hoe het werkt